ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Archiwalne

2015-10-07

Ogłoszenie o przetargu EP Z-18-S-2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-18-S-2015 na wykonanie robót remontowych w zakresie odtwarzania i naprawy uszkodzonych nawierzchni drogowych po wykonanych przekopach – powstałych w wyniku działalności Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. - na terenie Miasta Świdnica.

Pliki (2)Więcej
2015-10-05

Ogłoszenie o przetargu EP Z-23-S-2015

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-23-S-2015 na  wykonanie robót budowlanych w ramach zadania sektorowego: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i serwis urządzeń UV w budynku pompowni IIº ZUW Pszenno”

Pliki (3)Więcej
2015-09-21

Ogłoszenie o przetargu EP Z-22-S-2015

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-22-S-2015 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:  „Wymiana przyłączy wodociągowych stalowych na PE podczas wykonywania przez ŚPWiK wymian sieci wodociąowych metodą krakingu statycznego w mieście Świdnicy w latach 2015-2018”.

Pliki (2)Więcej
2015-09-15

Ogłoszenie o przetargu EP Z-21-S-2015

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP-Z-21-S-2015 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wymiana żeliwnej  sieci wodociągowej metodą bezwykopową- krakingu statycznego w Świdnicy w latach 2015-2018 „.

Pliki (5)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario