ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Bieżące

2018-09-04

Ogłoszenie o przetargu EP Z_17_S_2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_17_S_2018 na dostawę materiałów wodociągowych na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów w Świdnicy".
Pliki (7)Więcej
2018-09-04

Ogłoszenie o przetargu EP Z_18_S_2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_18_S_2018 na wykonanie przewiertów sterowanych pod potrzeby sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów w Świdnicy.
Pliki (7)Więcej
2018-08-31

Ogłoszenie o przetargu EP Z_16_S_2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_16_S_2018 na wykonanie robót budowlanych w formule " zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej w Świdnicy."
Pliki (47)Więcej
2018-06-07

Ogłoszenie o przetargu EP Z_15_S_2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_15_S_2018 na wykonanie przyłączy wodociągowych z PE podczas robót ŚPWiK na sieciach wodociągowych w mieście Świdnica w latach 2018-2020.
Pliki (3)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario