ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Bieżące

2018-03-13

Ogłoszenie o przetargu EP Z_6_S_2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_6_S_2018 na dostawę wodociągowych matriałów eksploatacyjnych.
Pliki (7)Więcej
2018-03-08

Ogłoszenie o przetargu EP Z_5_S_2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_5_S_2018 na dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych) wodomierzy do wody zimnej klasy C jednostrumieniowych suchobieżnych i wodomierzy sprzężonych - z cechą legalizacji 2023r.
Pliki (4)Więcej
2018-03-02

Ogłoszenie o przetargu EP Z_4_S_2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_4_S_2018 dotyczące remontu kamionkowego kanału ogólnospławnego DN400 o długości ok. 600 m, położonego na terenie Parku Centralnego przy ul. Pionierów Ziemi Wałbrzyskiej w Świdnicy, metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej ( nasączonej żywicami poliestrowymi), utwardzanego przy pomocy gorqacej wody lub pary wodnej.
Pliki (10)Więcej
2018-02-22

Ogłoszenie o przetargu EP Z_3_S-2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_3_S_2018 na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków wraz z linią kablową zasilającą w rejonie ulic: Gen. Władysława Sikorskiego, Podmiejskiej oraz Pogodnej w Świdnicy.
Pliki (28)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario