ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Bieżące

2019-03-26

Ogłoszenie o przetargu EP Z_8_S_2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_8_S_2019 na wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej w Świdnicy".

Pliki (22)Więcej
2019-03-21

Ogłoszenie o przetargu EP Z_7_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_7_S_2019 dotyczące wznowienia licencji dla oprogramowania ArcGIS wraz z usługą upgrate systemu GIS funkcjonującego w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świdnicy

Pliki (9)Więcej
2019-03-13

Ogłoszenie o przetargu EP Z_6_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_6_S_2019 na wykonanie renowacji odcinków kamionkowego kanału ogólnospławnego DN 550/600 w ul. Armii Krajowej w Świdnicy przy pomocy metody bezwykopowej z zastosowaniem krótkich modułów rurowych PVC DN 400 w technologii shortliningu.

Pliki (3)Więcej
2019-03-08

Ogłoszenie o przetargu EP Z_5_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_5_S_2019 na dostawę wodociągowych materiałów eksploatacyjnych.

Pliki (7)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario