ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Bieżące

2019-02-13

Ogłoszenie o przetargu EP Z_4_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_4_S_2019 na usługę monitoringu systemów alarmowych wraz z serwisem oraz doraźną ochroną.

Pliki (4)Więcej
2019-02-05

Ogłoszenie o przetargu EP Z_3_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_3_S_2019 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kolektora sanitarnego północno-zachodniego dla miasta Świdnicy.

Pliki (5)Więcej
2019-01-17

Ogłoszenie o przetargu EP Z_2_S_2019

Ogłoszenie o przetargu  EP Z_2_S_2019 na remont dmuchawy HV-TURBO KA5S-GK200.
Pliki (5)Więcej
2019-01-09

Ogłoszenie o przetargu EP Z_1_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_1_S_2019 na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 124 kW i mocy cieplnej ok. 175 kW zasilanego biogazem wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do prawidłowej pracy układu na terenie oczyszczalni ścieków dla m. Świdnica.
Pliki (7)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario