Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szarych Szeregów, Krakowskiej - Budowlanej, Częstochowskiej- Wadowickiej w Świdnicy”.

Wartość zadania:  6.570 010,00 zł netto.
Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu w postaci pożyczki:  6.395.000,00 zł netto.

                                                                                 logo WFOŚiGW

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

                                                                         www.wfosigw.wroclaw.pl

© 2023 Corsario.pl, DESIGN: corsario