ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Ogłoszenie o przetargu EP Z_10_S_2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_10_S_2020 na załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z oczyszczalni ścieków dla m. Świdnicy.

Pliki

Ogloszenie-o-wyniku-przetargu.pdfOgloszenie-o-wyniku-przetargu.pdfOWZ-EP-Z_10_S_2020.pdfOWZ-EP-Z_10_S_2020.pdfZapytania-i-odpowiedzi-z-dnia-31-08-2020r.pdfZapytania-i-odpowiedzi-z-dnia-31-08-2020r.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdf

© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario