ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Ogłoszenie o przetargu EP Z_12_S_2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_12_S_2020 na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na ulicy L. Zamenhofa na odcinku od ulicy gen. W. Sikorskiego do ulicy A. Krajowej w Świdnicy.Pliki

10-PRZEDMIAR.pdf10-PRZEDMIAR.pdf5a-DECYZJA-Starosta-Swidnicki.pdf5a-DECYZJA-Starosta-Swidnicki.pdf5b-orientacja-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5b-orientacja-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5c-PZT-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5c-PZT-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5d-PZT-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5d-PZT-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5e-profil-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5e-profil-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5f-profil-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5f-profil-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5g-posadowieniel-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5g-posadowieniel-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA.pdf5h-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_opis.pdf5h-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_opis.pdf5i-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_oswiadczenie-projektanta.pdf5i-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_oswiadczenie-projektanta.pdf5j-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_oswiadczenie-sprawdzajacego.pdf5j-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_oswiadczenie-sprawdzajacego.pdf5k-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_spis-zawartosci-opracowania.pdf5k-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_spis-zawartosci-opracowania.pdf5l-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_str-tyt.pdf5l-Sw_Zamenhofa_PBSTAROSTA_str-tyt.pdf6a-DECYZJA-Wojewoda-Dolnoslaski.pdf6a-DECYZJA-Wojewoda-Dolnoslaski.pdf6b-orientacja-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6b-orientacja-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6c-PZT-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6c-PZT-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6d-PZT-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6d-PZT-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6e-profil-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6e-profil-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6f-profil-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6f-profil-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6g-posadowienie-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6g-posadowienie-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA.pdf6h-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_opis.pdf6h-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_opis.pdf6i-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_OSWIADCZENIE-PROJEKTANTA.pdf6i-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_OSWIADCZENIE-PROJEKTANTA.pdf6j-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_OSWIADCZENIE-SPRAWDZAJACEGO.pdf6j-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_OSWIADCZENIE-SPRAWDZAJACEGO.pdf6k-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_spis-zawartosci-opracowania.pdf6k-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_spis-zawartosci-opracowania.pdf6l-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_str-tyt.pdf6l-Sw_Zamenhofa_PBWOJEWODA_str-tyt.pdf7a-PZT-Sw_zgloszenie_orientacja.pdf7a-PZT-Sw_zgloszenie_orientacja.pdf7b-PZT-Sw_zgloszenie_opis.pdf7b-PZT-Sw_zgloszenie_opis.pdf7c-02.00-PZT-Sw_zgloszenie_profil.pdf7c-02.00-PZT-Sw_zgloszenie_profil.pdf7d-PZT-Sw_zgloszenie_posadowienie.pdf7d-PZT-Sw_zgloszenie_posadowienie.pdf7e-Sw_zgloszenie_opis.pdf7e-Sw_zgloszenie_opis.pdf7f-Sw_zgloszenie_spis-zawartosci.pdf7f-Sw_zgloszenie_spis-zawartosci.pdf7g-Sw_zgloszenie_str-tyt.pdf7g-Sw_zgloszenie_str-tyt.pdf8a-orientacja-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8a-orientacja-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8b-PZT-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8b-PZT-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8c-PZT-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8c-PZT-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8d-profil-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8d-profil-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8e-profil-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8e-profil-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8f-posadowieniel-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8f-posadowieniel-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8g-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8g-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8h-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8h-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8i-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8i-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8j-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW-2.pdf8j-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW-2.pdf8k-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8k-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8l-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8l-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8m-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8m-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8n-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8n-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8o-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8o-wezly-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8p-bloki-oporowe-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8p-bloki-oporowe-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8r-komora-pomiarowa-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8r-komora-pomiarowa-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8s-odtworzenie-nawierzchni-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8s-odtworzenie-nawierzchni-Sw_wod_Zamenhofa_PW.pdf8t-Sw_wod_Zamenhofa_PW_opis.pdf8t-Sw_wod_Zamenhofa_PW_opis.pdf8u-Sw_wod_Zamenhofa_PW_spis-zawartosci-opracowania.pdf8u-Sw_wod_Zamenhofa_PW_spis-zawartosci-opracowania.pdf8w-Sw_wod_Zamenhofa_PW_str-tyt.pdf8w-Sw_wod_Zamenhofa_PW_str-tyt.pdf9a-ST-wymagania-ogolne.pdf9a-ST-wymagania-ogolne.pdf9b-ST-roboty-ziemne.pdf9b-ST-roboty-ziemne.pdf9c-ST-sieci-wodociagowe.pdf9c-ST-sieci-wodociagowe.pdf9d-ST-roboty-drogowe.pdf9d-ST-roboty-drogowe.pdfOgloszenie-o-wyniku-przetargu.pdfOgloszenie-o-wyniku-przetargu.pdfOWZ-EP-Z_12_S_2020.pdfOWZ-EP-Z_12_S_2020.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdf

© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario