ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Ogłoszenie o przetargu EP Z_6_S_2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_6_S_2019 na wykonanie renowacji odcinków kamionkowego kanału ogólnospławnego DN 550/600 w ul. Armii Krajowej w Świdnicy przy pomocy metody bezwykopowej z zastosowaniem krótkich modułów rurowych PVC        DN 400 w technologii shortliningu.

Pliki

Ogloszenie-o-wyniku-przetargu-EP-Z_6_S_2019.pdfOgloszenie-o-wyniku-przetargu-EP-Z_6_S_2019.pdfOWZ-EP-Z_6_S_2019.pdfOWZ-EP-Z_6_S_2019.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdf

© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario