ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Ogłoszenie o przetargu EP Z_9_S_2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_9_S_2020 na roboty remontowe w zakresie odtwarzania i naprawy uszkodzonych nawierzchni drogowych po wykonanych przekopach - powstałych w wyniku działalności Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. - na terenie Miasta Świdnicy.

Pliki

Ogloszenie-o-wyniku-przetargu.pdfOgloszenie-o-wyniku-przetargu.pdfOWZ-EP-Z_9_S_2020.pdfOWZ-EP-Z_9_S_2020.pdfZalacznik-nr-7-OWZ.xlsxZalacznik-nr-7-OWZ.xlsxZbiorcze-zestawie-ofert.pdfZbiorcze-zestawie-ofert.pdf

© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario