Ułatwienia dla słabowidzących:
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Wysokość opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązujących od dnia 01.01.2012 r.


Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych są jednolite dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Lp Rodzaj usługi (bez robót ziemnych i odtworzenia nawierzchni)Kalkulacja zakładowa Cena netto za usługę
1  Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 100mm - 200mm (stal, żeliwo) przez nawiertkę, materiały ŚPWiK  Nr 1  820,00 zł
2 Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 100mm - 200mm (stal, żeliwo) przez nawiertkę, materiały INWESTORA  Nr 1/1  590,00 zł
3 Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 225mm - 350mm (stal, żeliwo) przez nawiertkę, materiały ŚPWiK  Nr 2  870,00 zł
4 Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 225mm  - 350mm (stal, żeliwo) przez nawiertkę, materiały INWESTORA  Nr 2/1  500,00 zł
5 Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 90mm - 200mm (PVC, PE) przez nawiertkę, materiały ŚPWiK  Nr 3  750,00 zł
6 Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 90mm - 200mm  (PVC, PE) przez nawiertkę , materiały INWESTORA  Nr 3/1  400,00 zł
7 Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 225mm - 400mm  (PVC, PE) przez nawiertkę , materiały ŚPWiK Nr 3/2 950,00 zł
8 Włączenie przyłącza do rurociągu o średnicy 225mm - 400mm  (PVC, PE) przez nawiertkę , materiały INWESTORA Nr 3/3 550,00 zł
9 Wykonanie wcinki - wstawienie trójnika (na łącznik rurowa-kołnierzowy) do rurociągu o średnicy 100mm (PVC, PE, stal, żeliwo) materiały ŚPWiK Nr 4 1800,00 zł
10 Wykonanie wcinki - wstawienie trójnika (na łącznik rurowa-kołnierzowy) do rurociągu o średnicy 150mm (PVC, PE, stal, żeliwo) materiały ŚPWiK Nr 4/1 2 500,00 zł
11 Wykonanie wcinki - wstawienie trójnika (na łącznik rurowa-kołnierzowy) do rurociągu o średnicy 200mm (PVC, PE, stal, żeliwo) materiały ŚPWiK Nr 4/2 3 400,00 zł
12 Wykonanie wcinki - wstawienie trójnika (na łącznik rurowa-kołnierzowy) do rurociągu o średnicy 250mm (PVC, PE, stal, żeliwo) materiały ŚPWiK Nr 4/3 5 800,00 zł
13 Wykonanie wcinki - wstawienie trójnika (na łącznik rurowa-kołnierzowy) do rurociągu o średnicy 300mm (PVC, PE, stal, żeliwo) materiały ŚPWiK Nr 4/4 7 400,00 zł
14 Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanit. poprzez nowbudowaną studnię na kolektorze (materiały INWESTORA)  Nr 5  643,00 zł
15 Wykonanie przyłączenia do sieci sanit. poprzez istniejącą na kolektorze studnię - (tzw. "do studni"),  materiały INWESTORA   Nr 5/1  505,00 zł

 

Do opłat dolicza się podatek VAT w wysokości 23%

© 2021 Corsario.pl, DESIGN: corsario