Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Zakres usług

Usługi oferowane przez Dział Gospodarki Wodnej

LpRodzaj usługi
1 Włączenie przyłącza do sieci miejskiej przez nawiertkę (z materiałami Inwestora lub ŚPWiK)
2 Usunięcie awarii na sieci wodociągowej przez montaż nasuwki dwudzielnej
3 Usunięcie awarii na sieci wodociągowej przez wymianę odcinka rury i połączenie na nasuwki pełne
4 Nawiercenie przez zasuwę na rurociągu
5 Wykonanie inspekcji telewizyjnej (inspekcja kanalizacji)

 

Opłata za w/w usługi - wg kosztorysu opracowanego na podstawie katalogów norm rzeczowych i kalkulacji indywidualnych

© 2023 Corsario.pl, DESIGN: corsario