ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Bieżące

2020-08-27

Ogłoszenie o przetargu EP Z_11_S_2020

Ogłoszenie o przetargu EP Z_11_S_2020 na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wielozadaniowego typu van- 3 miejscowy, rok produkcji 2020.

Pliki (8)Więcej
2020-08-21

Ogłoszenie o przetargu EP Z_10_S_2020

Ogłoszenie o przetargu EP Z_10_S_2020 na załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z oczyszczalni ścieków dla m. Świdnicy.

Pliki (4)Więcej
2020-07-07

Ogłoszenie o przetargu EP Z_9_S_2020

Ogłoszenie o przetargu EP Z_9_S_2020 na roboty remontowe w zakresie odtwarzania i naprawy uszkodzonych nawierzchni drogowych po wykonanych przekopach - powstałych w wyniku działalności Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. - na terenie Miasta Świdnicy.

Pliki (4)Więcej
2020-05-21

Ogłoszenie o przetargu EP Z_8_S_2020

Ogłoszenie o przetargu EP Z_8_S_2020 na dostawę paliw ciekłych silnikowych typu: olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95.

Pliki (9)Więcej

© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario