ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Bieżące

2019-06-14

Ogłoszenie o przetargu EP Z_11_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_11_S_2019 na dostawę jednego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem.

Pliki (2)Więcej
2019-06-04

Ogłoszenie o przetargu EP Z_10_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_10_S_2019 na dostawę paliw ciekłych silnikowych typu: olej napędowy ON, benzyna bezołowiowa 95.

Pliki (9)Więcej
2019-04-26

Ogłoszenie o przetargu EP Z_9_S_2019

Ogłoszenie o przetargu EP Z_9_S_2019 dotyczące wymiany dyfuzorów napowietrzających w reaktorze nr 1 na oczyszczalni ścieków dla miasta Świdnicy.

Pliki (4)Więcej
2019-03-26

Ogłoszenie o przetargu EP Z_8_S_2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_8_S_2019 na wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej w Świdnicy".

Pliki (22)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario