Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

O firmie

Spółka przyjmuje interesantów w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 10 w Świdnicy, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Spółka obsługuje odbiorców w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Sprawy są załatwiane na bieżąco według kolejności ich wpływu do Spółki. Czas załatwiania jest zgodny z KPA.

Sprawy można zgłaszać:

  1. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 10.
  2. Telefonicznie- dzwoniąc pod jeden z niżej podanych numerów:
  3. Pisemnie, pocztą na adres:
          Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o.
          ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica,

 

Podstawowe informacje

Siedziba
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica
NIP: 884-001-03-70, 
Regon: 890621738


Wieża ciśnieńSiedziba firmy

Zarząd:
Prezes Zarządu:
Tomasz Jaworski
Prokurenci: Małgorzata Foss,  Katarzyna Partyka, 
Marcin Sikora

Dane kontaktowe:
mail:spwik@spwik.swidnica.pl 
www: https://www.spwik.swidnica.pl adres BIP: www.spwik.swidnica.4bip.pl tel: +48 (74) 851 58 10  fax: +48 (74) 851 58 15

Dane rejestrowe: 

KRS-71126 

Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 58 427 622 zł© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario