ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

O firmie

Spółka przyjmuje interesantów w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 10 w Świdnicy, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
Kasa Spółki czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00

Spółka obsługuje odbiorców w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Sprawy są załatwiane na bieżąco według kolejności ich wpływu do Spółki. Czas załatwiania jest zgodny z KPA.

Sprawy można zgłaszać:

 1. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 10.
 2. Telefonicznie- dzwoniąc pod jeden z niżej podanych numerów:
 3. Pisemnie
  • pocztą na adres:
   Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o.
   ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica,
  • składając pismo w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 10 w Świdnicy,
  • pocztą elektroniczną na adres: spwik@spwik.swidnica.pl lub bok@spwik.swidnica.pl.

 

Podstawowe informacje

Siedziba
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica
NIP: 884-001-03-70, 
Regon: 890621738

Zarząd:
Prezes Zarządu:
mgr inż. Jacek Sochacki
Prokurenci: mgr Małgorzata Foss, mgr inż. Lech Jankiewicz, mgr inż. Ryszard Kurkiewicz

Dane kontaktowe:
mail:spwik@spwik.swidnica.pl
www:  www.spwik.swidnica.pl
adres BIP: www.spwik.swidnica.4bip.pl
tel: +48 (74) 851 58 10  fax: +48 (74) 851 58 15

Dane rejestrowe: 

KRS-71126 

Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 62 634 792 zł

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario