Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 02.11.2021 r. do 01.11.2024 r.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 25.10.2021 r. ogłosiło zatwierdzoną taryfę dla ŚPWiK Świdnica Sp. z o.o. na okres 3 lat.

Treść ogłoszonej decyzji- zobacz decyzję
Sprostowanie do taryfy obowiązującej od 02.11.2021 – WR.RZT.70.74.2021
TARYFA WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 02.11.2021 r.


1.    Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

LpTaryfowa grupa odbiorcówWyszczególnieniecena /stawkajednostka miary
nettoz Vat
1 GR I Produkcja i usługi gr I cena za dostarczoną wodę 4,54 zł 4,90 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,58 zł 7,11 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,00 zł 5,40 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,00 zł 5,40 zł
2 GR II Produkcja i usługi gr II cena za dostarczoną wodę 4,45 zł 4,81 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 5,83 zł 6,30 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,00zł 5,40 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,00 zł 5,40 zł
3 IUP Instytucje użyteczności publicznej cena za dostarczoną wodę 4,51 zł 4,87 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 5,81 zł 6,27 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,00 zł 5,40 zł
p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,00 zł 5,40 zł
4 GD Gospodarstwa domowe cena za dostarczoną wodę 4,43 zł 4,78 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 5,74 zł 6,20 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,00 zł 5,40 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,00 zł 5,40 zł
5 GDr Gospodarstwa domowe - ryczałty cena za dostarczoną wodę 4,43 zł 4,78 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 5,74 zł 6,20 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,15 zł 2,32 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 2,15 zł 2,32 zł


Do cen i stawek wyszczególnionych w powyższych tabelach dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.


2.   Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
LpTaryfowa grupa odbiorcówWyszczególnieniecena /stawkajednostka miary
nettoz Vat
1 GR I Produkcja i usługi gr I cena za dostarczoną wodę 4,66 zł 5,03 zł. m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,85 zł 7,40 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,15 zł 5,56 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,15 zł 5,56 zł
2 GR II Produkcja i usługi gr II cena za dostarczoną wodę 4,54 zł 4,90 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,06 zł 6,54 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,15 zł 5,56 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,15 zł 5,56 zł
3 IUP Instytucje użyteczności publicznej cena za dostarczoną wodę 4,64 zł 5,01 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,08 zł 6,57 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,15 zł 5,56 zł
p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,15 zł 5,56 zł
4 GD Gospodarstwa domowe cena za dostarczoną wodę 4,54 zł 4,90 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 5,99 zł 6,47 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,15 zł 5,56 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,15 zł 5,56 zł
5 GDr Gospodarstwa domowe - ryczałty cena za dostarczoną wodę 4,54 zł 4,90 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 5,99 zł 6,47 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,20 zł 2,38 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 2,20 zł 2,38 zł


Do cen i stawek wyszczególnionych w powyższych tabelach dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.


3.   Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
LpTaryfowa grupa odbiorcówWyszczególnieniecena /stawkajednostka miary
nettoz Vat
1 GR Produkcja i usługi gr I cena za dostarczoną wodę 4,75 zł 5,13 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,97 zł 7,53 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,50 zł 5,94 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,50 zł 5,94 zł
2 GR II Produkcja i usługi gr II cena za dostarczoną wodę 4,64 zł 5,01 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,17 zł 6,66 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,50 zł 5,94 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,50 zł 5,94 zł
3 IUP Instytucje użyteczności publicznej cena za dostarczoną wodę 4,71 zł 5,09 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,17 zł 6,66 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,50 zł 5,94 zł
p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,50 zł 5,94 zł
4 GD Gospodarstwa domowe cena za dostarczoną wodę 4,65 zł 5,02 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,12 zł 6,61 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,50 zł 5,94 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,50 zł 5,94 zł
5 GDr Gospodarstwa domowe - ryczałty cena za dostarczoną wodę 4,65 zł 5,02 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,12 zł 6,61 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,35 zł 2,54 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 2,35 zł 2,54 zł


Do cen i stawek wyszczególnionych w powyższych tabelach dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.


Grupy taryfowe odbiorców usług:

LpTaryfowa grupa
odbiorów usług
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1 Odbiorcy produkcyjno - usługowi – Grupa I Odbiorcy charakteryzujący się wysokim zapotrzebowaniem na pobór wody, posiadający dodatkowo zasilanie przeciwpożarowe.
Do grupy tej należą podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi podmioty z branży: produkcji materiałów budowlanych, przemysłu chemicznego, przemysłu metalurgicznego, przemysłu farmaceutycznego, galwanizernie, garbarnie, zakłady kamieniarskie, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, cukrownie, zakłady mięsne w tym ubojnie i masarnie, mleczarnie, cukiernie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakłady produkcji żywności, rozlewnie i wytwórnie napojów i inne odprowadzające ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
2 Odbiorcy produkcyjno - usługowi – Grupa II Do grupy należą pozostałe podmioty gospodarcze oraz podmioty posiadające skuteczne, przyzakładowe podczyszczalnie odprowadzające ścieki, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska (z wyłączeniem metali ciężkich), których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi podmioty: o profilu handlowym, usługi krawieckie, usługi szewskie, usługi fryzjerskie, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, restauracje, kawiarnie oraz zakłady wymienione w grupie I, które posiadają skuteczne przyzakładowe podczyszczalnie a ich ścieki nie zawierają metali ciężkich.
W omawianej grupie taryfowej większość stanowią podmioty gospodarcze, których działalność jest zdefiniowana jako usługowo- handlowa. Są to podmioty, które w wielu przypadkach produkują ścieki o charakterze zbliżonym do bytowych.
Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
3 Instytucje użyteczności publicznej – Grupa IUP Taryfy dla instytucji publicznych będą stosowane w przypadku poboru wody przez odbiorców, do których zaliczają się między innymi: instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia, opieki społecznej, obrony narodowej, wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego, organizacje społeczne i polityczne nie prowadzącej działalności gospodarczej, placówki oświatowe i wychowawcze, kultury fizycznej i sportu, straży pożarnej, policji oraz inne nie prowadzące działalności gospodarczej.
W tej grupie rozliczana jest również gmina na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
Mając na uwadze charakter ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa w ramach niniejszej grupy traktuje się je jako ścieki bytowe.
Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
4 Gospodarstwa domowe – Grupa GD Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi: właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem specjalnych działów produkcji rolnej dostarczających ścieki bytowe, dla których woda dostarczana jest do spożycia przez ludzi – do picia, przygotowania posiłków lub do innych celów w gospodarstwach domowych, w tym do podlewania ogródków, ogrodów działkowych, a odprowadzane ścieki powstają w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych i mają charakter ścieków bytowych.
Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
5 Gospodarstwa domowe –ryczałty Grupa GDr Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi: właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem specjalnych działów produkcji rolnej dostarczających ścieki bytowe, dla których woda dostarczana jest do spożycia przez ludzi – do picia, przygotowania posiłków lub do innych celów w gospodarstwach domowych, w tym do podlewania ogródków, ogrodów działkowych, a odprowadzane ścieki powstają w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych i mają charakter ścieków bytowych.Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.


Pliki

Decyzja-zatwierdzenie-taryf-na-21-24.pdfDecyzja-zatwierdzenie-taryf-na-21-24Sprostowanie-omylki-pisarskiej-postanowienie.pdfSprostowanie-omylki-pisarskiej-postanowienie

© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario