ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Dokumenty prawne

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000071126.


  Umowa spółki odpis z dnia 2 grudnia 2016 r.

  Regulamin dostarczania wody i oczyszczania ścieków z dnia 29 marca 2019 r.

© 2021 Corsario.pl, DESIGN: corsario