Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

Zamawiający Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o.  informuje, że od 1 stycznia 2021 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający korzysta z Platformy eZAMAWIAJĄCY Marketplanet, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie  z instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na platformie w zakładce „Regulacje  i procedury procesu zakupowego”.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Wykonawców do rejestracji i zapisania się do grup Dostawców. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani  o ogłaszanych przez nas zamówieniach.

W przypadku pytań odnośnie działania platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22-257-22-23 lub drogą e_mail: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 Wejście na platformę poprzez link:  https://spwik-swidnica.ezamawiajacy.pl

© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario